Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Helsenorge.no

12. januar 2020

Vi bytter portal for elektronisk kommunikasjon til https://helsenorge.no/

All kommunikasjon vil i fremtiden benytte denne portalen og den gamle SMS tjenesten vil fases ut.