Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Kragsgata Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. 

Vi har derfor tatt i bruk https://helsenorge.no/ som portal for elektronisk kommunikasjon. I en overgangsfase vil man fortsatt kunne benytte den gamle SMS løsningen, men denne vil fases ut ----------------------------------------->

Dersom du har Alexander Wiik, Rune Aasbø Lystad eller Natalia Gundersen som fastlege kan du bestille time, fornye resepter, starte e-konsultasjon eller kontakte oss med spørsmål ved å logge deg inn på https://helsenorge.no/.

Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp ber vi om at du kontakter oss på telefon 3740 0350 slik at vi kan få prioritert deg rett. Ved svært alvorlig og akutt sykdom ring 113.

Rune Aasbø Lystad utfører offshoreattester.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Helsenorge.no

12. januar 2020

Vi bytter portal for elektronisk kommunikasjon til https://helsenorge.no/

All kommunikasjon vil i fremtiden benytte denne portalen og den gamle SMS tjenesten vil fases ut.